Flora

Kategoria:

Opis

Naro┼╝nik Flora
290×205, wys.90 pow.sp. 140×265 + 2 x pojemnik
225×205, wys.90 pow.sp. 140×201 + 2 x pojemnik